Telefon w PLJ Telecom

Najnowocześniejsze wydanie technologii VoIP oparte na własnej sieci PLJ

Chcesz zmienić operatora, ale nie chcesz tracić numeru telefonu?

Przenieś go do nas!

Jak przenieść numer do PLJ TELECOM?

Czynności związane z przeniesieniem numeru są łatwiejsze niż myślisz.
Już przy jednej wizycie w (oddziale, placówce) biura, uruchomimy procedurę
przenoszącą numer od dotychczasowego dostawcy.

Krok 1

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru, są dostępne w naszym biurze bądź w załączniku (zakładce) poniżej.

Kliknij poniższy tekst, by pobrać dokumenty

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa PLJ TELECOM przeprowadza wszystkie czynności, oraz w imieniu Klienta wypowiada umowę u dotychczasowego dostawcy usługi.

Dane na dokumentach muszą być zgodne z danymi u dotychczasowego dostawcy, dlatego warto zabrać ze sobą umowę podpisaną z poprzednim Operatorem.
Przy osobistej wizycie pomożemy przy wypełnieniu dokumentów.

Krok 2

PROCEDURA / ROZPATRZENIE WNIOSKU

Złożony wniosek jest rozpatrywany.

Po otrzymaniu zgody od dotychczasowego Operatora poinformujemy Cię potwierdzając datę przeniesienia.

Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazanego na oświadczeniu jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawce.
Okres do 24 godzin jest przejściowym, w którym numer nie jest dostępny.

Krok 3

NUMER W PLJ TELECOM

Po otrzymaniu końcowego potwierdzenia Twój numer znajdzie się w grupie Abonentów PLJ TELECOM.

W celu dokonania zmiany aktualnego operatora telefonicznego na PLJ  oraz uzyskaniu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami.